Algemeen

Stal Reigershof vzw, gevestigd te Reigerstraat 2, 2490 Balen , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Stal Reigershof vzw
Reigerstraat 2, 2490 Balen
Tel.: +32 494 37 77 32
E-mailadres: info@stalreigershof.be
Website: www.stalreigershof.be

Persoonsgegevens die door ons worden verwerkt

Stal Reigershof vzw kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Stal Reigershof, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Stal Reigershof vzw verstrekt. Stal Reigershof vzw kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • - Uw voor- en achternaam
  • - Uw adresgegevens
  • - Uw telefoonnummer
  • - Uw e-mailadres
  • - Uw geboortedatum
  • - Uw IP-adres

Waarom Stal Reigershof vzw uw gegevens nodig heeft

Stal Reigershof vzw verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u dit wenst.

Daarnaast kan Stal Reigershof vzw uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Indien u een lidmaatschap aangaat met Stal Reigershof vzw dan zullen uw gegevens bewaard worden voor de interne ledenwerking en dit zolang u lid blijft van onze club.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaart binnen Stal Reigershof vzw

Stal Reigershof vzw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst (zoals een lidmaatschap) met u tot stand komt.

Delen van uw gegevens met derden

Stal Reigershof vzw verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In het kader van uw lidmaatschap en de verplichte verzekering zullen de persoonsgegevens gedeeld worden met Paardensport Vlaanderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@stalreigershof.be. Stal Reigershof vzw zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Indien u beschikt over een actief lidmaatschap kan u gebruik maken van het ledenportaal om uw persoonlijke gegevens te beheren.

Beveiligen

Stal Reigershof vzw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stal Reigershof vzw maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stal Reigershof vzw verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stal Reigershof vzw op via info@stalreigershof.be. StalReigershof.be is een website van Stal Reigershof vzw.